Carat - Focus on Teens

2014 | NL

Door de opkomst van internet is de jongerencultuur steeds meer versnippert en zijn er vele subculturen. De kennis en informatie hierover is schaars en gefragmenteerd. Carat draagt met het prijs winnende Focus on Teens project bij aan het opvullen van deze kennis en het bereiken van jongeren.

A Focus on Teens Boekje Carat Focus on Teens “Een dag niet geliked, is een dag niet geleefd”

NL
A Focus on Teens Boekje Carat Focus on Teens “Een dag niet geliked, is een dag niet geleefd”

Briefing

Probleemstelling: hoe kunnen we inzichten in de jongerendoelgroep daadwerkelijk toepasbaar maken voor mediaplanning? En kunnen we de prestaties van een multimediaal plan doorrekenen op KPI’s, zoals bekendheid, overweging, voorkeur en aankoopintentie?

Subvragen:
• Hoe ziet het mediagedrag van jongeren 13-19 eruit?
• Wat zijn hun passies?
• Welke rol spelen sociale media en devices in hun leven?
• Welke media gebruiken ze in het oriëntatieproces voor de aankoop van nieuwe producten?
• Kunnen we de verzamelde data invoeren in een systeem voor multimediale planning dat verder gaat dan het berekenen van het campagne bereik?

 

Inzichten

Het vernieuwende van dit onderzoek zit hem in de combinatie van het gebruik van bestaande data en data verkregen uit aanvullend onderzoek met een praktische toepassing. Door middel van kwantitatief en kwalitatief onderzoek en het gebruik van de verzamelde data in een multimediale planningstool gericht op jongeren waar doorgerekend wordt op KPI's binnen één van de 17 onderzochte caterogieën, kunnen nieuwe inzichten over de jongerendoelgroep verkregen en gebruikt worden. De tool is gebouwd door Pointlogic met de mogelijkheid voor het uitvoeren van een uitgebreide doelgroepanalyse in een multimediaal planningssysteem met meer dan 160 verschillende touch points. 

 

 

Oplossing

  • Kwantitatief online onderzoek onder 400 jongeren 13-19 jaar, via vragenlijsten, uitgevoerd door GFK. Door vervolgonderzoek te doen onder dezelfde groep respondenten en alle data daarna te fuseren, hebben communicatie planners van CARAT diepgaande informatie beschikbaar om nog beter en nauwkeuriger te kunnen plannen op deze doelgroep.

 

  • Kwalitatief onderzoek door middel van focusgroepen uitgevoerd door SMALL, onder jongeren 13-19 jaar: 5 groepen jongens (20 respondenten) en 5 groepen meisjes (19 respondenten) met etnische en geografische spreiding. Besproken onderwerpen zijn: communicatie, mediagebruik, devices, internet en social media, games, televisie, muziek, nieuws en reclame.

 

  • Rapportage in boekje ‘Carat Focus on Teens’: via dit boekje delen we onze opgedane kennis met adverteerders en de markt. Op aanvraag voor iedereen gratis beschikbaar. Bekroond met de Hans du Chantinier-prijs, een prijs voor bijzondere commerciële communicatieonderzoeken: ‘de combinatie van waardevol inzicht, op basis van rijke data, resulterend in een toegankelijke en relevante rapportagevorm gaven de doorslag om Focus on Teens als winnaar aan te wijzen’.

 

 

 

A Focus on Teens Boekje Carat Focus on Teens “Een dag niet geliked, is een dag niet geleefd”
& CCS Multimediale planningsoftware CCS
AMMA Hans du Chatinier Prijs

AMMA Hans du Chatinier Prijs

^Terug naar boven